Szkoła Spadochronowa DEDAL Skydive- Grzegorz Raźniewski, lądowisko Świebodzice

                                                            

Nasz profil na Facebook Dedal Skydive

[Rozmiar: 54899 bajtów]

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW NA SKOCZKÓW SPADOCHRONOWYCH

Szkolenie spadochronowe jest dostępne dla każdego , trzeba spełniać tylko następujące warunki:

- wiek min 16 lat, osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę opiekunów prawnych /rodziców/

-polisa ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem skoków spadochronowych na min. sumę gwarancyjna 10.000 SDR = ok. 50 tys. zł ,
(możemy pomóc w wykupieniu polisy)

TEORETYCZNY KURS SPADOCHRONOWY

Szkolenie jest prowadzone wg “ Programu Szkolenia Spadochronowego” zatwierdzonego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Zajęcia teoretyczne odbywaja w MDK Świebodzice , we Wrocławiu lub innej dowolnej miejscowości,skoki na lądowisku w Świebodzicach
Osoby szkolące się posiadają status ucznia-skoczka i wykonują skoki pod nadzorem instruktora spadochronowego.

Część teoretyczna

1. Prawo lotnicze 30 min
2. Człowiek-możliwości i ograniczenia 30 min
3. Ogólne bezpieczeństwo skoków 1
4. Ogólna wiedza o spadochronach 1
5. Teoria skoku spadochronowego 1
7. Zasady skoku spadochronowego 4

RAZEM 8 godz.

Ćwiczenia naziemne

Nauka oddzielania się od samolotu

Trapez /czynności po otwarciu spadochronu /

Skocznia /nauka lądowania/

Nauka zwijania spadochronu po skoku

Skoki wykonywane są z wysokości 800-1200 m z samolotu PZL-104 Wilga, na spadochronach prostokątnych typu : Balance 260,
Mars 291,Mars 330

CENNIK OBOWIĄZUJĄCY DO UZYSKANIA ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI

<>CENY SZKOLENIA TEORETYCZNEGO I SKOKÓW :
TEORETYCZNY KURS SPADOCHRONOWY 350 zł
SKOK 1 250 zł
SKOKI 2-3 200 zł/skok
SKOKI od 4 170 zł/skok

W ramach opłaty za Kurs Teoretyczny kursanci otrzymują materiały szkoleniowe .
Za każdy skok płaci się osobno.

Cena skoku obejmuje wypożyczenie spadochronu, kombinezonu,kasku,wysokościomierza i nadzór instruktorski.

Więcej informacji uzyskać można pod nr tel. 609807334 Jacek Brzeziński

Aby zapisać się na kurs należy zgłoszenie (imię ,nazwisko ) wysłac na adres: azjasky@wp.pl

Kandydaci na skoczków spadochronowych powinni na pierwsze zajęcia przynieść:Po zdobyciu poniższych umiejetności ( określonych w Rozporządzeniu MTBiGM ) uczeń-skoczek może przystąpić do państwowego egzaminu w celu uzyskania Świadectwa Kwalifikacji PJ(B)). Dokument ten pozwala na wykonywanie skoków bez nadzoru instruktora spadochronowego.

1.wykonanie co najmniej 50 skoków z opóźnionym otwarciem spadochronu w łącznym czasie swobodnego spadania nie krótszym niż 30 minut;;
2.układanie spadochronu głównego do skoku, ocena jego zdatności, wykonanie przeglądu spadochronu przed skokiem bez prawa wykonywania napraw i regulacji;
3.sterowanie położeniem ciała podczas swobodnego spadania we wszystkich płaszczyznach;
4.lądowanie w określonym miejscu oraz określania miejsca zrzutu;


Istruktor- Jacek Brzeziński

Jacek Brzeziński- opiekun strony    Ostatnia data aktualizacji : 27.06.2017 r.